Kropp, görande och varande i musik : en fenomenologisk studie