Sveriges medeltida ballader. Bd 1, Naturmytiska visor : (nr 1-36)