”Så vittna du om min mandom!” : Wilhelm Peterson-Bergers konstfilosofi och könsuppfattning, med särskild hänsyn till åren 1896-1913