Uppsala domkyrkas orglar från medeltiden till idag.

Publication Type:

Book

Authors:

Quelle:

Domkyrkomusiken,, Uppsala, Sweden, p.[38] s. : (2009)

ISBN:

9163349337

Schlüsselwörter:

Domkyrkor, orglar, sao, Sverige