IAML/IMS New York City Congress Diary / Kongresstagebuch #14: eesti / Estonian (Estonia / Eesti)

Number 14 in the series comes to us from Heidi Heinmaa, National Library of Estonia, Tallinn:

IAML/IMS ühiskonverentsi teema „Muusika uurimine digitaalajastul“ äratas väga suurt huvi, tuues New Yorki kokku üle 550 muusikakogude esindaja ja muusikateadlase nii Ameerikast, Euroopast, Aasiast kui ka mujalt. Eestit esindasime kahekesi koos Katre Riisaluga ja püüdsime kahe peale kokku saada võimalikult täieliku pildi sellest, mida programm pakkus. Konverents toimus prestiižikas Juilliardi koolis Manhattanil Lincolni keskuses kõrvuti Metropolitan Opera, New Yorgi balletiteatri, New Yorgi Filharmoonikute kontserdimaja ning New Yorgi Filmifestivali ja Kammermuusika Ühingu majaga. Osa istungeid peeti ka samas paikneva New Yorgi rahvaraamatukogu Bruno Walteri auditooriumis.

Sisult mitmekesises konverentsikavas oli üle 70 istungi, üle 200 ettekande ja lisaks paarkümmend posterettekannet. Kuna praegusajal kasutatakse muusika uurimisel järjest rohkem digitaalset tehnoloogiat, siis koostöö uurimisasutuste ja muusikaraamatukogude ja -arhiivide vahel muutub üha olulisemaks. Koostöö ongi üheks võtmesõnaks digitaalhumanitaaria, sealhulgas digitaalse muusikateaduse edaspidises arengus. Sellest perspektiivist lähtuvalt oli koostatud enamus konverentsi ettekandeid, mis pakkusid huvitavat ja uusimat informatsiooni ühelt poolt maailma erinevate muusikakogude digitaalsete lahenduste arengutest nii andmebaaside ja digikollektsioonide kui ka kataloogimise ja kodeerimise osas, ja teiselt poolt (digitaalse) muusikateaduse uurimissuundadest ning metodoloogilistest probleemidest digiajastu kontekstis. Jätkuvalt suurt tuge muusika uurimistööle pakuvad R-projektid RILM, RISM, RIPM ja RIdIM, kelle istungitel osales rohkesti kuulajaid. Sel aastal pälvis eritähelepanu RILM, kes on tegutsenud nüüdseks juba 50 aastat ning kutsus kõiki kaastöötajaid ja sõpru tähistama seda ilusat juubelit suurejoonelise laevasõiduga Hudsoni jõel ümber Manhattani.

Katre ja Heidi NYC öös

Katre ja Heidi NYC öös (Photo courtesy of Heidi Heinmaa)

Konverentsi ettekannete ja töörühmade istungite kõrvale pakkusid korraldajad suurepärase kultuurilise programmi – väga nauditava kammerkontserdi Juilliardi koolis õppinud muusikutega ja mõnusa kinokülastuse Metropolitan Opera 2014/15 hooajal väga õnnestunud Sir David McVicar’i lavastusega Leoncavallo „Pagliacci“ The Met: Live in HD sarjas. Samuti toimusid IAML konverentside traditsioonilised ekskursioonid, mille valikust eelistasime Katrega külastada Brooklyni Muusikaakadeemiat, mis asutati 1861 ning on tänaseks üle maailma tuntud kui omanäoline uuenduslike ja avangardistlike muusikateatri- ja kinoetenduste toimumispaik. Konverentsijärgne ekskursioon Kongressi Raamatukokku Washingtonis pakkus meile harukordse võimaluse tutvuda nii selle raamatukogu ajaloo kui ka Ameerika kultuuripärandi, sh. fantastilise muusikakoguga ja sealsete inimestega.

Suur aitäh korraldajatele mitmekülgse, sisuka ja eheda ameerikaliku konverentsi eest!

Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish