IAML Antwerp Conference Diary / Konferenztagebuch #15: Polish / Polski (Poland / Polska)

The following entry is by Sonia Wronkowska, The National Library of Poland, Polish RISM Centre:

Doroczna konferencja IAML to doskonała okazja, aby zetknąć się z wszechstronnym obrazem bibliotekarstwa muzycznego. Jako bibliotekarz z kilkumiesięcznym stażem możliwość wyjazdu do Antwerpii potraktowałam szkoleniowo i rozpoznawczo. Uczestniczyłam w panelach poświęconych pracom RISM oraz słuchałam referatów, z których czerpać można było wiedzę i inspirację do planowania własnych projektów. Dobrze jest poznać osoby, które stoją za markami dużych projektów, móc podzielić się z nimi swoimi wątpliwościami oraz doświadczeniami. Konferencja IAML to spotkanie w gronie bibliotekarzy, którzy nie boją się nowych technologii i działają wspólnie na rzecz dziedzictwa muzycznego.

Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish