Wa zu chuan tong yin yue yan jiu = 佤族传统音乐研究

Publication Type:

Book

Source:

Yunnan min zu wen hua cong shu, Yunnan min zu yi shu yan jiu juan = 云南民族文化丛书,云南民族艺术研究卷, Yunnan da xue chu ban she, Kunming, p.162 (2015)

ISBN:

978-7-5482-2275-0