Qing mo min chu gui zhou xue tang yue ge kao = 清末民初贵州学堂乐歌考

Publication Type:

Book

Source:

Guizhou shi fan xue yuan ren lei xue wen ku = 贵州师范学院人类学文库, Zhongguo she hui ke xue chu ban she, Beijing, p.249 (2015)

ISBN:

978-7-5161-6147-0