Recent Publications in Music

Found 6778 results
Autor Titel [ Typ(Asc)] Jahr
Book
Balija P, al. et.  2023.  Zagrebački festival : 70 godina.
Duraković L.  2020.  Zaboravljena glazba : Pula 1900-1950. :159.
Ou’Yang, Yuanxiang = 欧阳园香.  2015.  Yunnan min zu yin yue shi ye xia de xue shu guan cha = 云南民族音乐视野下的学术观察: 彝族梅葛音乐、云南民族乐器的传承发展 . :182.
He, Zipu = 何滋浦.  2015.  Yue yue xun yuan · Bian zong = 粤乐寻源·辨踪. :221.
Rogers H, Freitas J, Porfírio JFrancisco.  2023.  Youtube and music : online culture and everyday life /. :xxvii,294pages:.
McNab K.  2023.  You started it : rock 'n' roll's most notorious and bitter feuds /. :xi,284pages:.
Homer S, Neibaur JL.  2023.  You sound just like... : behind the scenes with 40 musical tribute artists /. :viii,152pages:.
Yi Y-mi, Cho Y-meeYu, Yoon J, Park BJ.  2022.  You call that music?! : Korean popular music through the generations / :xvii,124pages;.
Williamson V.  2014.  You are the music : how music reveals what it means to be human /. :viii,262pages:.
Omojola B..  2012.  Yorùbá music in the twentieth century : identity, agency, and performance practice /. :285p.:.
Chen, Chaoyou = 陈朝友, Wang, Min = 王敏.  2015.  Yong cheng chui da yue = 永城吹打乐 . :634.
Hughes B.  2019.  Yn ymdroelli tua'r cant . :1volume.
Hughes B, Hughes GPritchard, Roberts RWyn.  2019.  Ymdroelli tua'r cant . :224pages,38unnumberedpagesofplates:.
Wang, Liping = 王黎平.  2015.  Ying shi yin yue de mei xue jia zhi = 影视音乐的美学价值 . :112.
Liu, Zaisheng = 刘再生.  2015.  Ying ming ji: Liu zai sheng yin yue ping lun wen ji = 嘤鸣集: 刘再生音乐评论文集. :623.
Gao, Tian = 高天.  2015.  Yin yue zhi liao lin chuang ying yong yan jiu = 音乐治疗临床应用研究. :407.
Hou, Lemeng = 侯乐萌.  2015.  Yin yue wen hua de duo yuan hua fen xi = 音乐文化的多元化分析. :247.
Xie, Yongxiong = 谢永雄.  2015.  Yin yue ren sheng: Xie yong xiong yin yue wen lun ji = 音乐人生: 谢永雄音乐文论集. :354.
Guo, Jie = 郭洁, Fang, Xiao = 方晓.  2015.  Yin yue jiao yu yan jiu yu shi jian = 音乐教育研究与实践. :352.
Yang, Xifan = 杨曦帆.  2015.  Yin yue de wen hua shen fen = 音乐的文化身份: 以“藏彝走廊”为例的民族音乐学探索 . :221.
Xiang, Yang = 项阳.  2015.  Yi yue guan li = 以乐观礼. Zhongguo yi shu yan jiu yuan xue shu wen ku = 中国艺术研究院学术文库. :378.
Xin, Xuefeng = 辛雪峰.  2015.  Yi su she yu qin qiang yin le de bai nian bian qian = 易俗社与秦腔音乐的百年变迁. :428.
Pan, Fangsheng = 潘方圣.  2015.  Yi hai duo ying: Pang fang sheng yin yue lun wen ji = 艺海掇英: 潘方圣音乐论文集. :225.
Cao,Cuifang = 曹翠芳.  2015.  Yi diao dai qiang miao yin ha ni pu = 彝调傣腔苗音哈尼谱: 玉溪市民族民间音乐评介. :211.
Cao,Cuifang = 曹翠芳.  2015.  Yi diao dai qiang miao yin ha ni pu = 彝调傣腔苗音哈尼谱: 玉溪市民族民间音乐评介. :211.

Seiten