Recent Publications in Music

Found 6667 results
[ Autor(Desc)] Titel Typ Jahr
Filterkriterien: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Y
Yamada T.  2018.  Saibara hyōgenshi : wazauta to shite monogataru uta /. :306pages;.
Yamamoto H.  2017.  Taiko no bunkashi . :284pages:.
Yamashita H.  2018.  "Heike monogatari" no nō, kyōgen o yomu . :vii,382,2pages:.
Yang, Dingwang = 杨丁旺.  2015.  A gong qiang yin yue da quan = 阿宫腔音乐大全. :557.
Yang, Heping = 杨和平.  2015.  Min jian yin yue = 民间音乐 . Fei wu zhi wen hua yi chan yan jiu cong shu = 非物质文化遗产研究丛书. :283.
Yang, Sai = 杨赛.  2015.  Zhong guo yin yue mei xue yuan fan chou yan jiu = 中国音乐美学原范畴研究. :364.
Yang, Xifan = 杨曦帆.  2015.  Yin yue de wen hua shen fen = 音乐的文化身份: 以“藏彝走廊”为例的民族音乐学探索 . :221.
Yao, Zhihui = 姚志辉, Wan S.  2015.  Jiangxi chuan tong yin yue gai shu = 江西传统音乐概述. :190.
Yard R.  2020.  Mike Oldfield : every album, every song /. :1volume:.
Yeaman G.E.  2012.  A century for 'Danny Boy' : a tribute to the life and times of the prolific yet almost forgotten songwriter Fred E. Weatherly (1849-1929) /. :66pages:.
Yearsley DGaynor, András B.  2022.  Szex, halál, menüett : Anna Magdalena Bach és kottafüzetei . :390.
Yearsley DGaynor.  2019.  Sex, death, and minuets : Anna Magdalena Bach and her musical notebooks /. :viii,324pages:.
Yewdall JLeonard.  2012.  A permanent record . :348pages:.
Yi Y-mi, Cho Y-meeYu, Yoon J, Park BJ.  2022.  You call that music?! : Korean popular music through the generations / :xvii,124pages;.
Yordanova I., Camões J..  2022.  Eighteenth-Century Theatre Capitals . :1onlineresource(466p.).
Yordanova I, Fernandes C.  2021.  "Padron mio colendissimo ..." : letters about music and the stage in the 18th century /. 4:xii,804pages:.
Yordanova I, Raggi G, Biggi MIda.  2020.  Theatre spaces for music in 18th-century Europe . :1onlineresource.
Yorkston J..  2011.  It's lovely to be here : the touring diaries of a Scottish gent /. :xviii,265p.:.
Yoshida Y..  2016.  Baritō kamen buyōgeki no jinruigaku : hito to mono no orinasu geinō /. :382pages;.
Yoshida T, Yamakawa S.  2016.  Bunraku no otoko : Shosei Yoshida Tamao no sekai /. :255pages:.
Yoshida M, Yamakawa S.  2016.  Bunraku no onna : Yoshida Minosuke no sekai /. :231pages:.
Yoshihara M.  2019.  Dearest Lenny : letters from Japan and the making of the world maestro /. :1onlineresource(262pages).
Yoshikami M.  2020.  Japan's musical tradition : hogaku from prehistory to the present /. :xi,239pages:.
You, Jingbo = 尤静波.  2015.  Zhong guo liu xing yin yue jian shi = 中国流行音乐简史. Liu xing yin yue jiao yu xi lie cong shu = 流行音乐教育系列丛书. :404.
Young R.  2012.  No regrets : writings on Scott Walker /. :273p.;.

Seiten