Recent Publications in Music

Found 4115 results
Auteur Titre [ Type(Asc)] Année
Conference Proceedings
Petrović, Milena. « У Потрази За Доживљајем И Смислом У Музичкој Педагогији : Тематски Зборник  ». Pedagoški Forum Scenskih Umetnosti. Pedagoški Forum Scenskih Umetnosti. Serbia: Belgrade : Faculty of Music, 2017.
Trifunović, Bogdan. « О Чему Говорим Када Говорим О Библиотекама: Заговарање, Промовисање, Лобирање: Зборник Радова ». Međunarodna Konferencija Bds "o Čemu Govorim Kada Govorim O Bibliotekama". Međunarodna Konferencija Bds "o Čemu Govorim Kada Govorim O Bibliotekama". Serbia: Beograd: Bibliotekarsko društvo Srbije, 2018.
Маринковић, Соња, et Јелена Јанковић-Бегуш. « О Укусима Се Расправља: Павле Стефановић (1901-1985): Тематски Зборник ». Serbia: Београд : Музиколошко друштво Србије; Факултет музичке уметности, Катедра за музикологију, 2017.
Trifunović, Bogdan. « Иновације И Трендови У Библиотекарству : Зборник Радова Xv Међународне Конференције Бдс, Београд-Чачак, 12-14. Децембар 2018 ». Međunarodna Naučna Konferencija Inovacije I Trendovi U Bibliotekarstvu. Međunarodna Naučna Konferencija Inovacije I Trendovi U Bibliotekarstvu. Serbia: Београд : Библиотекарско друштво Србије, 2019.
Petrović, Milena. « Заједничко Музицирање У Образовању : Тематски Зборник ». Педагошки Форум Сценских Уметности. Педагошки Форум Сценских Уметности. Serbia: Београд : Факултет музичке уметности, 2020.

Pages