Recent Publications in Music

Found 1 results
Auteur Titre Type [ Année(Desc)]
Filtres: First Letter Of Title is R and Auteur is Shiba, Sukeyasu,  [Clear All Filters]
2017
Terauchi, Naoko, et Sukeyasu Shiba. Reirin Gakuyū : Shiba Sukeyasu To Gagaku No Gendai /. Shohan. Japan: Tōkyō-to Setagaya-ku : Kabushiki Kaisha Arutesu Paburisshingu,, 2017.