Xinjiang hua er = 新疆花儿

TitreXinjiang hua er = 新疆花儿
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsDai, Mingzhong = 戴明忠
Series TitleZhong hua wen mai--Xinjiang fei wu zhi wen hua yi chan bao hu xi lie cong shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书
Number of Pages183
PublisherXiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she
Place PublishedWulumuqi
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-5469-6409-6
Translated TitleHua'er of Xinjiang