Ресемантизација тоналности у првој половини XX века : (1917-1945)