О укусима се расправља: Павле Стефановић (1901-1985): тематски зборник

Publication Type:

Conference Proceedings

Authors:

Source:

Београд : Музиколошко друштво Србије; Факултет музичке уметности, Катедра за музикологију, Serbia, p.294 (2017)

ISBN:

978-86-87757-08-0

Mots-clés:

Aesthetics, Literature, Pavle Stefanović (1901-1985)

Résumé:

<p>Тематски зборник <em>О укусима се расправља. Павле Стефановић (1901-1985).&nbsp;</em>доноси свеобухватно интердисциплинарно сагледавање свестране личности овог српског музичког писца, теориетичара и естетичара музике и уметности уопште, активног учесника у културном животу Југославије и промотера савремене уметности.</p>