Népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon

Publication Type:

Book

Authors:

V Szádoczki

Source:

Lelkiségtörténeti tanulmányok, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Volume 16, Budapest, p.175 (2017)

ISBN:

978-963-508-848-5

Mots-clés:

liturgical songs