Ispoljavanje simetrije u muzičkom toku : metodološka pitanja