Digital Kulturarena som resurs i vård av äldre [Elektronisk resurs] En pilotstudie av Ingrid Hammarlund