Amatörorkestrar som lärandemiljö för musikhögskolestudenter en studie om Musikhögskolan i Malmö och fyra amatörorkestrar