Dēmotika tragudakia ethnika mazemena apo tus tragudistades eis to Lēxuri (Kephallēnia - Eparchia Palēs) tus 1842 : agnōstē cheirographē syllogē /