När kulturer spelar med i klassrummet : en sociokulturell studie av ungdomars lärande i musik