"Det är ur görandet tankarna föds" - från idé till komposition : en studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning