Sätta visionen i verket : - tanken bakom musikskapandet