En brokig väg i fars fotspår : ett porträtt av Sven-Bertil Taube