Handbok om vård och underhåll av piporglar : Beställning och utförande [Elektronisk resurs]

Publication Type:

Book

Source:

Riksantikvarieämbetet (2015)

URL:

http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8172

Mots-clés:

Orgel

Résumé:

Kulturarvet i Sverige omfattar ett mångfacetterat bestånd av piporglar. Denna handbok har i första hand alla som på olika sätt har ansvar för vård och underhåll av piporglar skyddade enligt 4 kap. Kulturmiljölag (1988:950), före 2014-01-01 Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (vanligen kallad KML) som målgrupp, men den kan även vara av glädje för förvaltare av andra piporglar, som inte omfattas av denna lag.