Anders Eliasson.

Publication Type:

Book

Source:

Lundmanuskript,, Stockholm, Sweden, p.300 sidor (2022)

ISBN:

9152737187

Notes:

Anders Eliasson lämnade oss våren 2013 och den första utgåvan av biografin hade utkommit året innan, 2012. Tio år efteråt föreligger nu den här reviderade versionen av den hyllade biografin, med nya kapitel samt en rad kompletteringar och justeringar.