IAML Vienna Conference Diary / Konferenztagebuch #6: Norwegian / Norsk (Norway / Norge)

Inntrykk fra IAML-konferansen i Wien

Det foredraget som jeg på forhånd var mest spent på, var «Orchestral sheet music replaced by tablet computers. New trends in software development». Foredragsholdere var Jonas Coomans og Bob Hamblok fra neoScores i Brussel.

De jobber med å utvikle det digitale notestativet, og regner med å ha nok å holde på med de kommende årene!

Vi fikk se eksempler på hvordan man kan tilrettelegge notene på detaljnivå, men lite om erfaringer av bruken i ulike musikalske settinger. Hvis man for eksempel har en kor-note på et lesebrett, så kan man markere stemme, flytte på notelinjer, skrive inn notater, forstørre notene osv. Veldig praktisk ved innstudering. Hvordan en lesebrett fungerer i et stort orkester fikk vi vite lite om, bare at det hadde vært prøvd. Mitt inntrykk er at det er lenge til papirnotene kan arkiveres for godt. Foredragsholderne poengterte også veldig tydelig at de ikke så for seg at det elektroniske notestativet vil erstatte papirnotene, men heller bli et supplement.

Det morsomste foredraget som jeg var på, var «Downloading printed materials: How the wave of the future in publishing complicates library acquistions legalities. Bonnie Elizabeth Fleming fra Oklahoma City University holdt et engasjerende og tankevekkende foredrag om hvordan vi som bibliotek skal forholde oss til nedlasting av noter. Hun brukte et eksempel fra sitt bibliotek, og utfordret til slutt IAML om å jobbe med dette. Altså alt som følger med denne formen for formidling. Nedlasting (tekniske utfordringer), betaling, innbinding, oppbevaring, opphavsrett osv.

Det var interessant å få en oppdatering på prosjektet Bach Digital, og det var selvfølgelig stor stas å være norsk i salen da Berit Holth og Jorid Nordal Baumann holdt sine innlegg om norske komponister og Musikkarvprosjektet på Nasjonalbiblioteket.

De to konsertene i regi av konferansen var en helt spesielle. Den første var i Brahms-Saal i Musikverein. Der kunne vi lese i programmet: Dedicated to the participants of the IAML Conference, Vienna 2013. Det ble spilt på instrumenter og etter noter som befinner seg i Gesellschaft der Musikfreunde i Wien. Originalnotene var utstilt i montere i anledning konserten! Og her snakker vi om strykekvartett av Haydn, klaversonate av Beethoven, strykekvintett av Brahms osv. Professor Alfred Endelweber (ingen liten mann) imponerte med framføring av fem stykker for sopran-fløyte (veldig liten…) fra Libra da Sonate di Flauto Soprano di me Marcello Gruppini. Fløyten var fra 1657, og musikken fra 1666.

Den neste konserten var torsdag kveld i Schlosstheater i Schönbrunn. Der fikk vi en fantastisk konsert med klaverkvintetter av Webern, Schönberg og Bruno Walter. Kammermusikkgruppen Atout imponerte stort med sitt samspill.

Det var en stor opplevelse å være i Wien på en slik konferanse. «Alle» de store komponistene har vært innom og satt sitt preg på byen, og man skal ikke gå langt før man ser et musikk-relatert navn eller uttrykk i bybildet. Selv gikk jeg Beethovengt. hver dag til og fra konferansen.

Frida Røsand, Norway

 

Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish