Recent Publications in Music

Found 2 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is F and Author is Fredriksson, Daniel  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Fredriksson, Daniel, Alf Arvidsson, Lars Kaijser, and Jonas Bjälesjö. Musiklandskap [Elektronisk Resurs] Musik Och Kulturpolitik I Dalarna. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2018.
Fredriksson, Daniel, Alf Arvidsson, Lars Kaijser, and Jonas Bjälesjö. Musiklandskap [Elektronisk Resurs] Musik Och Kulturpolitik I Dalarna. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2018.