Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is U and Author is Ullén, Fredrik  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
U
Ullén, Fredrik. Den Musicerande Människan : Kultur Och Arv I Samspel : Slutrapport Från Ett Forskningsprogram. Sweden: [Stockholm] : Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Makadam förlag, 2020.