Recent Publications in Music

Found 2 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Petrović, Milena  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Petrović, Milena. У Потрази За Доживљајем И Смислом У Музичкој Педагогији : Тематски Зборник . Pedagoški Forum Scenskih Umetnosti. Pedagoški Forum Scenskih Umetnosti. Serbia: Belgrade : Faculty of Music, 2017.
Petrović, Milena. Заједничко Музицирање У Образовању : Тематски Зборник. Педагошки Форум Сценских Уметности. Педагошки Форум Сценских Уметности. Serbia: Београд : Факултет музичке уметности, 2020.