Recent Publications in Music

Found 5 results
Author [ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is Ramsten, Märta  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
Ramsten, Märta, Karin Strand, and Gunnar Ternhag. Tryckta Visor : Perspektiv På Skillingtryck Som Källmaterial. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur :, 2015.
D
Ramsten, Märta. De Osynliga Melodierna : Musikvärldar I 1800-Talets Skillingtryck. [Stockholm]: Svenskt visarkiv/Statens musikverk, 2019.