Recent Publications in Music

Found 1 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is Wahlström Edling, Cecilia,  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
C. Wahlströ Edling, Besvär i rörelseorganen hos musiklärare och deras syn på musikelevers hälsa : visioner och verklighet på kollisionskurs /. Sweden: Umeå : Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi : Umeå centrum för genusstudier, genusforskarskolan, Umeå universitet,, 2017, p. 42 sidor :.