Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is T and Author is Ramsten, Märta  [Clear All Filters]
2015
Ramsten, Märta, Karin Strand, and Gunnar Ternhag. Tryckta Visor : Perspektiv På Skillingtryck Som Källmaterial. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur :, 2015.