Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Á Sas  [Clear All Filters]
2017
Á. Sas and Kim, K., Többszólamú zene a magyar városokban, templomokban és főúri udvarokban, vol. 1. Budapest: MTA BTK ZTI, 2017, p. 421 p. : ill. + 1 mell. (32 p.). .