Recent Publications in Music

Found 2886 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Book
Fell, Alex. The Wolfe Tones Phenomenon. Ireland: Drogheda, Co. Louth: Alex Fell in cooperation with Choice Publishing, 2017.
Mikusi, B. Wolfgang Amadé Mozart Levelei . Budapest: Gondolat, 2016.
Muldoon, Paul. The Word On The Street : Rock Lyrics /. London: Faber and Faber, 2013.
Barnes, Jimmy. Working Class Boy. Australia: Sydney, N.S.W. : HarperCollins Publishers Australia, 2016. http://nla.gov.au/anbd.bib-an57623877.
Béla, Bartók, and Somfai László. Works For Piano 1914-1920. Béla Bartók Complete Critical Edition. Vol. 38. V vol. Béla Bartók Complete Critical Edition. Hungary: Budapest, München : Editio Musica Budapest, Henle, 2019.
Miller, Terry E, and Andrew C Shahriari. World Music : A Global Journey /. 3rd ed.rd ed. New York ;: Routledge, 2012.
Bakan, Michael B. World Music : Traditions And Transformations /. Third edition. United States: New York, NY :, 2019.
Frigyesi, Judit. Writing On Water : The Sounds Of Jewish Prayer . Budapest ; New York [N.Y.]: CEU Press, 2018.
Zhang, Deyu = 章德瑜, and Huirong Qian. Xi Ju Xiao Diao = 锡剧小调 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015.
Tong, Lei = 童雷. Xiang Xiang De Zai Xian: Dian Ying Sheng Yin Li Lun Yu Yin Yue Chuang Zuo = 想象的再现: 电影声音理论与音乐创作. Xin Qi Dian Dian Ying Yan Jiu Shu Xi = 新起点电影研究书系. Xin Qi Dian Dian Ying Yan Jiu Shu Xi = 新起点电影研究书系. Beijing: Zhongguo dian ying chu ban she, 2015.
Zhou, Ji = 周吉, and Jing Wang. Xin Jiang Wei Wu Er Mu Ka Mu Yi Shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015.

Pages