Recent Publications in Music

Found 2633 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
С. Маринковић and Јанковић-Бегуш, Ј., О укусима се расправља: Павле Стефановић (1901-1985): тематски зборник. Београд : Музиколошко друштво Србије; Факултет музичке уметности, Катедра за музикологију, Serbia, p. 294, 2017.

Pages