Recent Publications in Music

Found 2 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Brusila, Johannes  [Clear All Filters]
2015
J. Brusila, Moisala, P., and Väätäinen, H., Modersmålets sånger : Finlands svenskheter framställda genom musik. [Helsingfors]: Svenska litteratursällskapet i Finland, 2015.