Recent Publications in Music

Found 5 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Ramsten, Märta  [Clear All Filters]
2019
M. Ramsten, De osynliga melodierna : musikvärldar i 1800-talets skillingtryck. [Stockholm]: Svenskt visarkiv/Statens musikverk, 2019.
M. Ramsten, Boström, M., Eriksson, K. L., and Gustafsson, M., Spelmansböcker i Norden : perspektiv på handskrivna notböcker. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2019.