Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Gustafsson, Magnus  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
M. Gustafsson, Polskans historia : en studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok. Sweden: Lund : Lunds universitet, Humaniora och teologi, Avdelningen för musikvetenskap, 2016.