Recent Publications in Music

Found 4 results
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Ramsten, Märta  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
M. Ramsten, Ternhag, G., and Ternhag, G., "En alldeles egen och förträfflig national-musik" : nio författare om Svenska folk-visor från forntiden (1814-1818). Uppsala: Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2015.
M. Ramsten, Strand, K., and Ternhag, G., Tryckta visor : perspektiv på skillingtryck som källmaterial. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur :, 2015.
M. Ramsten, De osynliga melodierna : musikvärldar i 1800-talets skillingtryck. [Stockholm]: Svenskt visarkiv/Statens musikverk, 2019.
M. Ramsten, Boström, M., Eriksson, K. L., and Gustafsson, M., Spelmansböcker i Norden : perspektiv på handskrivna notböcker. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2019.