Recent Publications in Music

Found 1 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is K and Author is Heverdle Péterné Köncse, K  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
K Köncse, Heverdle Péterné. Zenetörténet. 1., A Kezdetektől A Bécsi Klasszicizmusig. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiadványai. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiadványai. Budapest: Szt. István Társ., 2015.