Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is V and Author is Varga, Sándor  [Clear All Filters]
2018
Varga, Sándor. Végvár Tánckultúrája A Változó Időben . 2. jav. kiad.nd ed. Budapest, Szeged: MTA BTK Zenetudományi Intézet; [SZTE BTK] Néprajzi és Kult. Antropológiai Tansz, 2018.