Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is S and Author is Hentschel, Linn,  [Clear All Filters]
2017
L. Hentschel, Sångsituationer : en fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år /, vol. 27. Sweden: Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet,, 2017, p. 270 sidor :.