Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is P and Author is Hedman, Dag  [Clear All Filters]
2018
D. Hedman, Politik och underhållning : nedslag i 1600-talslibrettots historia och formvärld. Göteborg: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet (LIR), 2018.