Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is G and Author is Nikša Gligo  [Clear All Filters]
2016
N. Gligo, Generacija 1914. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 28. studenog u dvorani knjižnice HAZU. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe = Croatian Academy of Science and Arts, The Division for the History of Croatian Music, Croatia, p. 157, 2016.