Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Search results for Serbia
Filters: Author is Маринковић, Соња  [Reset Search]
2017
Маринковић, Соња, and Јелена Јанковић-Бегуш. О Укусима Се Расправља: Павле Стефановић (1901-1985): Тематски Зборник. Serbia: Београд : Музиколошко друштво Србије; Факултет музичке уметности, Катедра за музикологију, 2017.