Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title [ Type(Desc)] Year
Search results for Serbia
Filters: Author is Маринковић, Соња  [Reset Search]
Conference Proceedings
Маринковић, Соња, and Јелена Јанковић-Бегуш. О Укусима Се Расправља: Павле Стефановић (1901-1985): Тематски Зборник. Serbia: Београд : Музиколошко друштво Србије; Факултет музичке уметности, Катедра за музикологију, 2017.