Recent Publications in Music

Found 1 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Search results for Serbia
Filters: Author is Маринковић, Соња  [Reset Search]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
О
Маринковић, Соња, and Јелена Јанковић-Бегуш. О Укусима Се Расправља: Павле Стефановић (1901-1985): Тематски Зборник. Serbia: Београд : Музиколошко друштво Србије; Факултет музичке уметности, Катедра за музикологију, 2017.