Recent Publications in Music

Found 144 results
Author Title Type [ Year(Desc)]
Search results for Japan  [Reset Search]
2011
Lancashire, Terence. An Introduction To Japanese Folk Performing Arts . Farnham, Surrey, England ;: Ashgate Pub., 2011.
2015
Choi, JungBong, and Roald Maliangkay. K-Pop : The International Rise Of The Korean Music Industry /. Vol. 40. United States: New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.
Tarling, Nicholas. Orientalism And The Operatic World. United States: Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, 2015.
2016
Tsukada, Ken'ichi. Afurika Ongaku No Shōtai . Japan: Tōkyō : Ongakunotomosha,, 2016.
Ōuchi, Fumi. Bukkyō No Koe No Waza : Satori No Shintaisei /. Shohan. Japan: Kyōto-shi : Hōzōkan,, 2016.
Yoshida, Minosuke, and Shizuo Yamakawa. Bunraku No Onna : Yoshida Minosuke No Sekai /. Shohan. Japan: Kyōto-shi : Tankōsha,, 2016.
Yoshida, Tamao, and Shizuo Yamakawa. Bunraku No Otoko : Shosei Yoshida Tamao No Sekai /. Shohan. Japan: Kyōto-shi : Tankōsha,, 2016.
Akiyama, Kuniharu. Erikku Sati Oboegaki . Japan: Tōkyō : Seidosha,, 2016.
Hori, Tomohei. Furantsu Shūberuto No Tanjō : Sōshitsu To Saisei No Odyussei /. Japan: Tōkyō : Hōseidaigakushuppankyoku,, 2016.
Fukuoka, Madoka. Indoneshia Jōen Geijutsu No Sekai : Dentō Geijutsu Kara Popyurā Karuchā Made /. Japan: [Place of publication not identified] Ōsakadaigakushuppankai,, 2016.
Inomata, Tokiwa. Irui Ni Naru : Uta, Mai, Asobi No Kojiki /. Shohan. Japan: Tōkyō : Shinwasha,, 2016.
Yamada, Kōsaku.. Jiden Wakaki Hi No Kyōshikyoku . Vol. Ya-36-2. Japan: Tōkyō : Chūōkōronshinsha,, 2016.
Haikawa, Mika. Kabuki No Ongaku, Oto . Japan: Tōkyō : Ongaku no Tomosha,, 2016.
hosono, shinji. Kokūn Kabuki . Japan: Tōkyō : shūeishaintānashonaru,, 2016.
Takenaka, Tōru. Meiji No Wāgunā Būmu : Kindai Nihon No Ongaku Iten /. Shohan. Japan: Tōkyō : Chūō Kōron Shinsha,, 2016.
Hirota, Ritsuko. Mien Yao No Kayō To Girei . Vol. 2. Japan: [Place of publication not identified] : Daigakukyōikushuppan,, 2016.
Kurihara, Utako. Monogataranai Animēshon : Nōman Makuraren No Fushigi Na Sekai /. Japan: [Place of publication not identified] : Shunpūsha,, 2016.

Pages