Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Search results for Czech
Filters: Author is Chvála, Emanuel,  [Reset Search]
2020
Chvála, Emanuel, Filip Karlík, and Jiří Kopecký. Emanuel Chvála: Z Mých Pamětí Hudebních. 1. vydání.st ed. Czech Republic : Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020.